Rekomendasi Harian CFD Hong Kong

* ABC (1288) Daily trend DOWN
Sell order 3.13 TP 3.04
Buy order 3.18 TP 3.26

* China Coal (1898) Daily trend DOWN
Sell order 3.48 TP 3.24
Buy order 3.57 TP 3.70

* China Mobile (0941) Daily trend DOWN
Sell order 92.05 TP 88.35
Buy order 94.80 TP 99.30

*China Shenhua (1088) Daily trend DOWN
Sell order 12.92 TP 12.42
Buy order 13.26 TP 13.76

* China Unicom (0762) Daily trend DOWN
Sell order 10.48 TP 9.98
Buy order 10.80 TP 11.30

* HKEX (0388) Daily trend DOWN
Sell order 178.10 TP 175.10
Buy order 180.30 TP 183.90

* Lenovo (0992) Daily trend DOWN
Sell order 6.43 TP 6.27
Buy order 6.53 TP 6.69

* Sands China (1928) Daily trend DOWN
Sell order 27.70 TP 26.70
Buy order 28.40 TP 29.50

*Tencent (0900) Daily trend DOWN
Sell order 125.00 TP 122.70
Buy order 126.80 TP 129.70

*Wharf (0004) Daily trend DOWN
Sell order 41.60 TP 40.80
Buy order 42.20 TP 43.10